Stichting Ontdekhoek 

Adres en registratie

Bestuursmodel

Stichting Ontdekhoek Rotterdam heeft een onafhankelijk en onbezoldigd Bestuur. 

Dhr. K.M.T. Henke

Collega’s

De drijvende kracht van Stichting Ontdekhoek zijn de vrijwilligers.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen actieve medewerkers in dienst. Het beloningsbeleid van de Stichting Ontdekhoek  conformeert zich aan de Wet van 27 november 1968, houdende regelen inzake een minimumloon en een minimumvakantiebijslag. Vrijwilligers ontvangen een toegestane vrijwilligersvergoeding.