Jaarverslag Ontdekhoek 2021

Inleiding

Stichting Ontdekhoek zet zich ervoor in om kinderen van 4 tot 14 jaar enthousiast te maken voor techniek. Op de verschillende locaties van de Ontdekhoek kunnen kinderen zelf aan de slag met een dertigtal onderwerpen, de exhibits. Er is ruimte voor eigen ideeën, creativiteit en verbeteringen.

De Stichting heeft ten doel publieksvoorlichting te verzorgen over wetenschap en techniek en daar achter liggende bedrijfstakken voor kinderen, met name van vier tot veertien jaar, hun ouders, docenten en andere betrokkenen door middel van aanschouwelijke presentaties.

(Artikel 2.1. Statuten stichting Ontdekhoek, 18 november 2003).

De doelstelling van de stichting heeft een uitgesproken maatschappelijk en ideëel karakter en heeft geen winstoogmerk. Daarom worden alle resultaten in bezoekers, onderhoud, vernieuwing en uitbreiding geïnvesteerd.

De exhibits zijn uitnodigend en dat moeten zij blijven. Wij kennen een laagdrempelige aanpak om kinderen uit te nodigen zelf te ontdekken en leren. Er is altijd personeel aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bijzonder aan de Ontdekhoek is dat ouders hun kinderen niet mogen helpen of voordoen hoe iets moet. Hierdoor krijgen ze de kans om hun kinderen zelfstandig bezig te zien en kwaliteiten en interesses te ontdekken die misschien nog niet eerder opgevallen waren. De kinderen worden aangesproken op eigen initiatief en creativiteit.

De Ontdekhoek hanteert voor zichzelf én voor haar bezoekers de aanpak Denken à Doen à Verbeteren. Ook in 2021 is gewerkt aan de doorlopende leerlijn van PO naar VO. In nauwe samenwerking met diverse HBO instellingen is onderzoek gedaan naar het beter laten aansluiten van de Ontdekhoek bij het onderwijs en leeftijdsgroepen.

Bezoekersresultaten Ontdekhoek 2021

In 2021 ontving de Ontdekhoek ten gevolge COVID-19 geen bezoekers.

Verslag per locatie

Locatie

Ruimte

Medewerkers

Vrijwilligers

Open

Rotterdam

285

0,0

1,0

woe-vrij-zat-zo

De Ontdekhoek had in 2021 nog één vestiging: Rotterdam. BITT-Harderwijk en de bibliotheek van Hoogeveen maken kosteloos gebruik van onze opstellingen.

ANBI-status

Ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Het ideële karakter van de Ontdekhoek stond al vast door de stichtingsvorm waarin de vestigingen zijn ondergebracht. Een erkenning als ANBI geeft veel beter het ideële karakter aan. De stichting Ontdekhoek maakt geen actief gebruik van sponsoren of donaties.  

PR, communicatie en samenwerking

PR

De Ontdekhoek kent geen speciaal PR-beleid, maar probeert op verschillende manieren kinderen en scholen persoonlijk te benaderen. De beste reclame voor de Ontdekhoek is nog altijd mond-tot- mondreclame.

Hét PR-instrument van de Ontdekhoek is nog altijd het schoolbezoek. Dit zijn ons ambassadeurs en voor hen doen wij het.

Social media

Ook Social Media maakt actief onderdeel uit van de Stichting Ontdekhoek. Naast het plaatsen van nieuws is het voor ons vooral een medium om mensen te bereiken.

Samenwerkingen

In Rotterdam is de Ontdekhoek aangesloten bij de RotterdamPas, de Ooievaarspas en Zoetermeerpas waarmee een aantrekkelijke korting op een bezoek aan de Ontdekhoek kan worden gebracht. De Ontdekhoek neemt actief deel aan het Vakantiepaspoort, waarmee mensen die niet op vakantie kunnen gaan toch elke dag tegen zeer geringe kosten een andere leuke activiteit in de stad kunnen doen.

Bestuursontwikkeling

Onderzoek

COVID-19 heeft ons doen besluiten alles af te stoten wat niet primair noodzakelijk is. Het is bestuur is in overweging waar nodig de activiteiten volledig te staken na 2021.

Organisatiestructuur

De organisatie van Ontdekhoek bestaat uit een bestuur met vrijwilligers. De heer K.M.T Henke is tevens onbezoldigd kwartiermaker van de locatie Rotterdam. 

Raad van Advies

De Stichting Ontdekhoek heeft een vrijwillige Raad van Advies. Een vertegenwoordiging van ondernemers en onderwijs fungeert als vraagbaak voor het bestuur.

Beloningsstructuur

De leden van Bestuur zijn vrijwilligers.

De uitvoering van de administratie, afdrachten is uitbesteed.

Medewerkers op de werkvloer ontvangen het minimumloon plus reiskostenvergoeding, indien van toepassing.

Vooruitkijkend

Vooruitkijken is lastig gelet op COVID-19. Het is een bijzonder onzekere periode. Wij zijn in overleg met de gemeente Rotterdam om tot oplossingen voor de locatie te komen. Momenteel is alles nog onzeker.

NAW-gegevens 

E-mailadres: programmadirectie@ontdekhoek.nl

Ontdekhoek Rotterdam

Schuttersweg 76

3034 RN  Rotterdam

Telefoonnummer: 010 4143103

Jaarverslag Ontdekhoek 2020

Inleiding

Stichting Ontdekhoek zet zich ervoor in om kinderen van 4 tot 14 jaar enthousiast te maken voor techniek. Op de verschillende locaties van de Ontdekhoek kunnen kinderen zelf aan de slag met een dertigtal onderwerpen, de exhibits. Er is ruimte voor eigen ideeën, creativiteit en verbeteringen.

De Stichting heeft ten doel publieksvoorlichting te verzorgen over wetenschap en techniek en daar achter liggende bedrijfstakken voor kinderen, met name van vier tot veertien jaar, hun ouders, docenten en andere betrokkenen door middel van aanschouwelijke presentaties.

(Artikel 2.1. Statuten stichting Ontdekhoek, 18 november 2003).

De doelstelling van de stichting heeft een uitgesproken maatschappelijk en ideëel karakter en heeft geen winstoogmerk. Daarom worden alle resultaten in bezoekers, onderhoud, vernieuwing en uitbreiding geïnvesteerd.

De exhibits zijn uitnodigend en dat moeten zij blijven. Wij kennen een laagdrempelige aanpak om kinderen uit te nodigen zelf te ontdekken en leren. Er is altijd personeel aanwezig om vragen te beantwoorden.

Bijzonder aan de Ontdekhoek is dat ouders hun kinderen niet mogen helpen of voordoen hoe iets moet. Hierdoor krijgen ze de kans om hun kinderen zelfstandig bezig te zien en kwaliteiten en interesses te ontdekken die misschien nog niet eerder opgevallen waren. De kinderen worden aangesproken op eigen initiatief en creativiteit.

De Ontdekhoek hanteert voor zichzelf én voor haar bezoekers de aanpak Denken à Doen à Verbeteren. Bezoekersresultaten Ontdekhoek 2020

In 2020 ontving de Ontdekhoek in totaal krap 1000 Bezoekers ten gevolge COVID-19.

Bezoekers

2020

Rotterdam

1.000

  

Bovenstaande cijfers zijn inclusief de scholenbezoeken.

 

Verslag per locatie

Locatie

Ruimte

Medewerkers

Vrijwilligers

Open

Rotterdam

285

3,0

1,0

woe-vrij-zat-zo

De Ontdekhoek had in 2020 nog één vestiging: Rotterdam. BITT-Harderwijk maakt kosteloos gebruik van onze opstellingen. Begin 2020 zijn wij met OVG Genemuiden tot een samenwerking gekomen die helaas door COVID-19 teniet is gedaan. Helaas hebben wij moeten besluiten alle contracten met de medewerkers te beëindigen.

ANBI-status

Ideële organisaties kunnen in aanmerking komen voor het ANBI-keurmerk (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst. Het ideële karakter van de Ontdekhoek stond al vast door de stichtingsvorm waarin de vestigingen zijn ondergebracht. Een erkenning als ANBI geeft veel beter het ideële karakter aan. De stichting Ontdekhoek maakt geen actief gebruik van sponsoren of donaties.  

PR, communicatie en samenwerking

PR

De Ontdekhoek kent geen speciaal PR-beleid, maar probeert op verschillende manieren kinderen en scholen persoonlijk te benaderen. De beste reclame voor de Ontdekhoek is nog altijd mond-tot- mondreclame.

Hét PR-instrument van de Ontdekhoek is nog altijd het schoolbezoek. Dit zijn ons ambassadeurs en voor hen doen wij het.

Social media

Ook Social Media maakt actief onderdeel uit van de Stichtingen Ontdekhoek. Naast het plaatsen van nieuws is het voor ons vooral een medium om mensen te bereiken.

Samenwerkingen

In Rotterdam is de Ontdekhoek aangesloten bij de RotterdamPas, de Ooievaarspas en Zoetermeerpas waarmee een aantrekkelijke korting op een bezoek aan de Ontdekhoek kan worden gebracht. De Ontdekhoek neemt actief deel aan het Vakantiepaspoort, waarmee mensen die niet op vakantie kunnen gaan toch elke dag tegen zeer geringe kosten een andere leuke activiteit in de stad kunnen doen.

Bestuursontwikkeling

Onderzoek

COVID-19 heeft ons doen besluiten de locaties te sluiten tot nader order. Het is bestuur is in overweging waar nodig de activiteiten volledig te staken.

Organisatiestructuur

De organisatie van Ontdekhoek bestaat uit een bestuur met vrijwilligers. De heer K.M.T. Henke is tevens onbezoldigd kwartiermaker op de locatie in Rotterdam.

Raad van Advies

De Stichting Ontdekhoek heeft een vrijwillige Raad van Advies. Een vertegenwoordiging van ondernemers en onderwijs fungeert als vraagbaak voor het bestuur.

Beloningsstructuur

De leden van Bestuur zijn vrijwilligers.

De uitvoering van de administratie, afdrachten is uitbesteed. 

Medewerkers op de werkvloer ontvangen het minimumloon plus reiskostenvergoeding, waar van toepassing.

Vooruitkijkend

Vooruitkijken is lastig gelet op COVID-19. Het is een bijzonder onzekere periode. Doel is de vestiging Rotterdam te behouden.

NAW-gegevens vestigingen

Ontdekhoek

E-mailadres: programmadirectie@ontdekhoek.nl

Ontdekhoek Rotterdam

Schuttersweg 76

3034 RN  Rotterdam

Telefoonnummer: 010 4143103

Table of Contents